Можливі лікування
Інтим та секс при раку ? PDF Друк
Сексуальні розлади у онкохворих після лікування раку.
Діагноз злоякісного новоутворення часто викликає розлам звичайного розміреного ритму життя у хворих. Страх та депресія нерідко супроводжує хворого вже в процесі обстеження та на протязі усього складного шляху лікування.
Навіть радикальне лікування, що призводить до одужання від раку не є гарантією повного відновлення здоров'я.
При діагнозі рак та на протязі лікування його лікарі мало дбають про статеву сферу хворих, а пацієнти намагаються навіть не згадувати про сексуальні потреби.Однак природні ритми та гормональний фон не дозволяє просто зігнорувати себе. Сексульність є природньою рисою людини та потребую до себе коректного ставлення.

alt
 
Детальніше...
 
РАК НИРКИ: ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ PDF Друк
Резюме. Проаналізовано відомості щодо останніх досягнень медикаментоз- ного лікування хворих на нирковоклітиннии? рак (НКР); зокрема, результати клінічних випробувань препаратів цілеспрямованоі? діі? (targeted therapy), що впливають на пухлиннии? неоангіогенез: інгібіторів тирозинкінази VEGFR, PDGFR (сунітиніб (Sutent «Pfizer»), сорафеніб), МкАТ до VEGFR (бевацизу- маб), блокаторів білка m-TOR (темзиролімус), а також препарату еверолімус. Оглянуто деякі невирішені питання медикаментозноі? терапіі? при НКР. Резуль- тати останніх клінічних випробовувань показують, що світлоклітіннии? НКР завдяки застосуванню перелічених препаратів поступово переходять у групу пухлин, при яких навіть у занедбаному стані можна досягнути суттєвого подовження тривалості життя і підтримання и?ого якості.

Рак нирки (РН) — відносно нечастии? тип злоякісних пухлин. В економічно розвинених краі?нах він складає 2–2,5% усіх випадків онкологічноі? патологіі?. Тривожним фактом є те, що з невідомих причин захворюваність на РН в усьому світі впро- довж останніх 50 років постіи?но зростає на 2–4% щороку, тобто швидше, ніж при інших типах пух- лин. В Украі?ні щороку > 4000 осіб захворють, а > 2000 помирає від РН (у 2006 р. кількість осіб, які захворіли — 4598, кількість померлих — 2300 осіб); захворюваність в 2005 р. склала 10,3 (грубии? показник); 6,8 (світовии? стандарт); 9,8 (укр. стандарт 2000 р.) на 100 тис. населення (відповідно 13,3; 9,8; 14,6 серед чоловіків і 7,8; 4,8; 6,8 серед жінок) [1]. У США та Західніи? Європі показники захворюваності вищі на 40?50%.
Детальніше...
 
ГОРМОНОТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОІЇ ЗАЛОЗИ: АКЦЕНТ НА СТЕРОІЇДНІ ІНГІБІТОРИ АРОМАТАЗИ PDF Друк
Резюме. Проаналізовано результати рандомізованих міжнародних досліджень щодо ефективності паліативноі?, неоад’ювантноі? та ад’ювантноі? гормонотерапіі? хворих на рак молочноі? залози (зокрема за- стосування ексеместану (Аромазину)).
 
 
Історія гормонотерапіі? (ГТ) хворих на рак молочноі? залози (РМЗ) має вже понад 100 років, упродовж яких для лікування цього захворю- вання застосовували різні хірургічні втручання на ендокринних органах (видалення яєчників, гіпофіза, навіть операціі? на гіпоталамусі), а та- кож гормональні засоби (естрогени, андрогени, прогестини). Ці методи лікування були відкриті емпірично і застосовувалися задовго до того, як були з’ясовані механізми і?х діі?. Такі механізми (зокрема роль естрогенових та прогестероно- вих рецепторів) були відкриті у другіи? половині ХХ ст., що дало можливість запровадження лікарського засобу нового типу — блокатора рецепторів статевих стероі?дних гормонів тамок- сифену (ТАМ).
Детальніше...