Resweratrol a nowotwór piers PDF Друк
Resweratrol – znany i bardzo doceniany antyoksydant, zawarty w skórkach czerwonych winogron, w najnowszych badaniach wykazuje nowe właściwości dotyczące ogólnoświatowego problemu rozwoju nowotworu piersi. Głównym czynnikiem powodującym możliwość wystąpienia nowotworu piersi u kobiet, oprócz czynnika genetycznego, jest długotrwałe narażenie komórek na działanie estrogenów. W momencie zachwiania równowagi w metabolizmie estrogenów (co wzrasta z wiekiem) pojawiają się ich niebezpieczne metabolity.

alt

To właśnie te związki są bardzo szkodliwe, gdyż reagują z DNA komórek piersi, co powoduje szybki wzrost nowotworu. Jest to pierwszy krok na drodze rozwoju nowotworu piersi.

Naukowcy z Uniwersytetu w Nebrasce zauważyli, że cząsteczki resweratrolu zmniejszają wytwarzanie szkodliwych metabolitów estrogenów. Co ważniejsze blokują wspomnianą interakcję z DNA. Przeprowadzone przez naukowców badania wykazały, że takie korzystne działanie występuje  przy zastosowaniu zaledwie 10 μm (10 mikromoli) na litr resweratrolu. Dla porównania kieliszek dobrego czerwonego wina zawiera od 10 do 30 mikromoli na litr tego związku.
 
Inne badania z Ohio (Charis Eng, MD i Ph.D.) ukazały znaczący wzrost skuteczności kuracji rapamycyną przy jednoczesnym stosowaniu resweratrolu. Rapamycyna jest lekiem immunosupresyjnym stosowanym w transplantologii w celu zapobiegania odrzutom przeszczepów. Lek ten wykazuje działanie hamujące na rozwój komórek nowotworu piersi, jednak one dość szybko wykazują lekooporność w stosunku do niego. Wspomniane dane wykazały, że stosowanie rapamycyny z resweratrolem znacząco łagodzi indukcję lekooporności na rapamycynę, co przekłada się na wyższą skuteczność terapii (szybsze umieranie komórek nowotworowych).

Bardzo ciekawym wynikiem okazało się, przeprowadzanie identycznych badań na liniach komórkowych nowotworu piersi z zastosowaniem tylko resweratrolu (bez leku!) spowalnia lub wstrzymuje ich niekontrolowany wzrost

переклад

Ресвератрол – відомий  антиоксидант, що міститься в шкірці червоного винограду, останні дослідження показують нові можливості впливу на проблема раку молочної залози, що актуальна в усьому світі. Основним фактором розвитку раку молочної залози у жінок, на додаток до генетичних факторів, є тривалий вплив естрогенів. Коли з’являється дисбаланс в метаболізмі естрогенів (рівень яких збільшується з віком), виникають їх небезпечні метаболіти. Саме ці сполуки дуже шкідливі, тому що вони вступають в реакцію з ДНК клітини грудей, що призводить до швидкого росту пухлини. Це перший крок у розвитку раку молочної залози.Дослідники з Університету штату Небраска виявили, що ресвератрол скорочує продукцію  шкідливих метаболітів естрогену. Більш того, блокує взаємодію їх з ДНК. Дослідження, проведене вченими, показали, що цей позитивний ефект відбувається з використанням всього 10 мкмоль на літр ресвератролу. Для порівняння, келих хорошого червоного вина містить від 10 до 30 мкмоль на літр цієї сполуки.

Інші дослідження, проведені в штаті Огайо (Харіс Eng, MD, Ph.D.), показали значне збільшення ефективності відомого протипухлинного засобу – рапаміцину, при одночасному використанню ресвератролу.

Рапаміцин - це імунодепресант, що використовуються в трансплантації для запобігання відторгнення трансплантатів. Цей препарат інгібує розвиток клітин раку молочної залози, але вони швидко виявляють стійкість по відношенню до нього. Ці дані показують, що використання рапаміцину з ресвератролом значно знижує індукцію лікарської стійкості до рапаміцину, що призводить до більш ефективному лікуванню.

Дуже цікавий результат з'ясувався при застосуванні на лініях ракових клітин лише ресвератролу самостійно (без інших ліків) - встановлено уповільнення або зупинку неконтрольованого росту цих ліній злоякісних клітин.1.    He X, Wang Y, Zhu J, Orloff M, Eng C (2011) Resveratrol enhances the anti-tumor activity of the mTOR inhibitor rapamycin in multiple breast cancer cell lines mainly by suppressing rapamycin-induced AKT signaling. Cancer Lett;301(2):168-76 


Cancer Lett. 2011 Feb 28;301(2):168-76. Epub 2010 Dec 17.
Resveratrol enhances the anti-tumor activity of the mTOR inhibitor rapamycin in multiple breast cancer cell lines mainly by suppressing rapamycin-induced AKT signaling.

He X, Wang Y, Zhu J, Orloff M, Eng C.
Genomic Medicine Institute, Cleveland Clinic, OH 44195, USA.

Abstract
The anti-tumor activity of rapamycin is compromised by the feedback-loop-relevant hyperactive PI3K and ERK-MAPK pathway signaling. In breast cancer cells treated with rapamycin, we observed a moderate increase of AKT phosphorylation (P-AKT) in a rapamycin resistant cell line, MDA-MB-231, as well as a slight increase of P-AKT in a rapamycin sensitive cell line, MCF-7. We found that resveratrol, a natural phytoalexin, suppressed the phosphorylation and activation of the PI3K/AKT pathway in all the three breast cancer cell lines that we tested. It also had a weak inhibitory effect on the activation of the mTOR/p70S6K pathway in two cell lines expressing wildtype PTEN, MCF-7 and MDA-MB-231. The combined use of resveratrol and rapamycin resulted in modest additive inhibitory effects on the growth of breast cancer cells, mainly through suppressing rapamycin-induced AKT activation. We, therefore, reveal a novel combination whereby resveratrol potentiates the growth inhibitory effect of rapamycin, with the added benefit of preventing eventual resistance to rapamycin, likely by suppressing AKT signaling. We also present data herein that PTEN is an important contributor to resveratrol's growth suppressive effects and its potentiation of rapamycin in this therapeutic scenario, as resveratrol's suppression of rapamycin-mediated induction of P-AKT is both PTEN-dependent and -independent. Thus, the resveratrol-rapamycin combination may have therapeutic value in treating breast cancer and perhaps other processes where mTOR is activated.

2. New Study Reveals Resveratrol Could Be Used to Fight Breast Cancer  - resveratrol.com

3.  Lu F, Zahid M, Wang C, Saeed M, Cavalieri EL, Rogan EG; Resveratrol prevents estrogen-DNA adduct formation and neoplastic transformation in MCF-10F cells; Cancer Prev Res 2008;1:135-145 

Інформація взята із сайту http://www.resweratrol.pl/rak_piersi.php