Ресвератрол – інгредієнт червоного вина, зупиняє ріст клітин раку PDF Друк
Ресвератрол – інгредієнт червоного вина, як вказують дослідження, зупиняє ріст клітин раку грудної (молочної) залози.

Red Wine Ingredient Resveratrol Stops Breast Cancer Growth, Study Suggests.

alt

ScienceDaily (Sep. 29, 2011) — A new research report appearing in the October 2011 issue of The FASEB Journal shows that resveratrol, the "healthy" ingredient in red wine, stops breast cancer cells from growing by blocking the growth effects of estrogen. This discovery, made by a team of American and Italian scientists, suggests for the first time that resveratrol is able to counteract the malignant progression since it inhibits the proliferation of hormone resistant breast cancer cells. This has important implications for the treatment of women with breast cancer whose tumors eventually develop resistance to hormonal therapy.

"Resveratrol is a potential pharmacological tool to be exploited when breast cancer become resistant to the hormonal therapy," said Sebastiano Andò, a researcher involved in the work from the Faculty of Pharmacy at the University of Calabria in Italy.

To make this discovery, Andò and colleagues used several breast cancer cell lines expressing the estrogen receptor to test the effects of resveratrol. Researchers then treated the different cells with resveratrol and compared their growth with cells left untreated. They found an important reduction in cell growth in cells treated by resveratrol, while no changes were seen in untreated cells. Additional experiments revealed that this effect was related to a drastic reduction of estrogen receptor levels caused by resveratrol itself.

"These findings are exciting, but in no way does it mean that should people go out and start using red wine or resveratrol supplements as a treatment for breast cancer," said Gerald Weissmann, M.D., Editor-in-Chief of The FASEB Journal. "What it does mean, however, is that scientists haven't finished distilling the secrets of good health that have been hidden in natural products such as red wine."


ПЕРЕКЛАД

Нове дослідження, що вийшло в світ у жовтні 2011 у  The FASEB Journal, показує, що ресвератрол, "здоровий" інгредієнт червоного вина, зупиняє клітин раку молочної залози в рості, блокуючи стимулюючі ефекти естрогену. Це відкриття, зроблене групою американських та італійських вчених, припускає, в перший раз, що ресвератрол може протидіяти злоякісної прогресії, оскільки він перешкоджає проліферації гормоно-резистентних клітин раку молочної залози. Це має важливі наслідки для лікування жінок з раком молочної залози, у яких пухлина в кінцевому підсумку розвиває резистентність до гормональної терапії.

"Ресвератрол є потенційним фармакологічним засобом, що може бути використаний при раку молочної залози, котрий проявляє резистентність до гормональної терапії", сказав Себастьяно Андо, дослідник, що бере участь в роботі з фармацевтичного факультету в Університеті Калабрії в Італії.
Щоб зробити це відкриття, Андо і його колеги використовували кілька клітинних ліній раку молочної залози, що експресують рецептор естрогену, щоб перевірити вплив ресвератролу.

Потім дослідники розглядали різні клітини з ресвератрол і порівняли їх з клітинами, що не отримували жодних засобів. Вони виявили значне скорочення в рості в клітинах, оброблених ресвератролом, в той час ніяких змін не спостерігалося в необроблених клітинах. Додаткові експерименти показали, що цей ефект пов'язаний з різким скороченням рівня рецепторів естрогену викликаного власне ресвератрол .


"Ці результати є захоплюючими, але це аж ніяк не означає, що люди повинні виходити на вулицю і почати використання червоного вина з ресвератролом або добавки для лікування раку молочної залози", сказав Джеральд Вейсман, доктор медичних наук, головний редактор головний FASEB Journal. " Це означає, однак,  те, що вчені ще не закінчили «перегонку» секретів здоров'я, які  приховані в натуральних продуктах, таких як червоне вино".

Інформація та малюнок з сайту: http://www.sciencedaily.com/releases/2011/09/110929103222.htm