Відділення патології молочної залози PDF Друк
Відділення патології молочної залози організоване у 1982р (30 ліжок).
завідуючий відділенням – Іванців Роман Володимирович

У відділенні сконцентровано лікування хворих з передпухлинною патологією
фіброзно-кистозна мастопатія,
фіброаденома,
та пухлинами грудних залоз.

Хворі на передпухлинні захворювання та рак грудної залози (РГЗ), які виявлені в лікувально-профілактичних закладах міста та області після первинного обстеження обов’язково направляються на консультацію та при підтверджені діагнозу – на лікування до ЛДОРЛДЦ. Оперативне лікування хворих з патологією молочних залоз в лікувальних закладах неонкологічного профілю в  області заборонено.

У відділені патології грудної залози Львівського обласного онкоцентру на 30 ліжок проводиться діагностика і лікування хворих з патологією грудної залози в повному об’ємі згідно затверджених стандартів.
Крім діагностики і лікування патології грудної залози працівниками відділення проводиться організаційно методична робота з раннього виявлення і своєчасного лікування хворих на рак грудної залози і передракові стани. На протязі року проходять діагностику і лікування понад 1000 хворих. З них 57% з раком грудної залози, яким проводиться в основному оперативне лікування. Хіміотерапевтичне, гормональне, променеве лікування проводиться у відповідних профільних відділеннях – хіміотерапевтичному і радіологічному. Неоад’ювантна поліхіміотерапія проводилась у відділені хіміотерапії. Необхідно відмітити також, що при плануванні неоад’ювантної та ад’ювантної терапії хворим на РГЗ майже в усіх випадках враховується показники імуногістохімічного дослідження - визначення рецепторів до естрогену та прогестерону, а також стан Her2neu.

За 2011рік  у відділенні проведено 964 операцій на грудній залозі, з них 513 при злоякісних пухлинах грудної залози. Органозберігаючих операцій при раку грудної залози проводиться біля 18% від загальної кількості операцій.

В стаціонарі задовільні умови для хворих. Показники роботи відділення задовільні. Так, доопераційний ліжко-день в межах 1,0 на протязі багатьох років. Хірургічна активність понад 90%, середній ліжко-день в межах 11-12. На оперативне лікування хворі обстежуються в повному об’ємі згідно із затвердженими стандартами.