Набір у клінічні випробовування, фаза ІІІ, в станом на березень 2018 р.
Код КВ Спонсор Патологічний стан пацієнта Препарати Дата початку КВ в Україні Кількість досліджуваних в Україні Кількість досліджуваних в світі
D5164С00001 «АстраЗенека АБ», Швеція недрібноклітинний рак легень (НДКРЛ) IБ-IIIA стадії, з підтвердженими на центральному рівні, найпоширенішими активуючими мутаціями EGFR (Ex19Del і L858R), або окремо або в поєднанні з іншими EGFR-мутаціями, що підтверджено результатами тесту, який проводиться на центральному рівні, і у яких проводилася повна резекція пухлини, з застосуванням післяопераційної ад'ювантної хіміотерапії або без її застосування TAGRISSO, Препарат, що досліджується; TAGRISSO, Препарат, що досліджується 07.11.2016 06.06.2016 Запланована - 210 06.06.2016 Запланована - 3200
AB12008 AB Science, Франція Рак яєчників Масітиніб, Препарат, що досліджується; Масітиніб, Препарат, що досліджується; Гемцитабін, Препарат супутньої терапії; Gemcitabine, Препарат базової терапії 20.12.2016 17.06.2016 Запланована - 30; 21.07.2017 Запланована - 100 17.06.2016 Запланована - 80
D419QC00001 AstraZeneca AB, Sweden перша лінія лікування пацієнтів з поширеним (IV стадія) дрібноклітинним раком легенів (ДРЛ) Дурвалумаб (Durvalumab), Препарат, що досліджується; Тремелімумаб (Tremelimumab), Препарат, що досліджується; Карбоплатин (Carboplatin), Препарат порівняння; Цисплатин (Cisplatin), Препарат порівняння; Цисплатин (Cisplatin), Препарат порівняння; Етопозид (Etoposide), Препарат порівняння 16.06.2017 22.03.2017 Запланована - 82; 09.11.2017 Запланована - 140 22.03.2017 Запланована - 1034
D419QC00001 AstraZeneca AB, Sweden перша лінія лікування пацієнтів з поширеним (IV стадія) дрібноклітинним раком легенів (ДРЛ) Дурвалумаб (Durvalumab), Препарат, що досліджується; Тремелімумаб (Tremelimumab), Препарат, що досліджується; Карбоплатин (Carboplatin), Препарат порівняння; Цисплатин (Cisplatin), Препарат порівняння; Цисплатин (Cisplatin), Препарат порівняння; Етопозид (Etoposide), Препарат порівняння 16.06.2017 22.03.2017 Запланована - 82; 09.11.2017 Запланована - 140 22.03.2017 Запланована - 1034
HLX02-BC01 Shanghai Henlius Biotech Inc., Китай раніше нелікований метастатичний рак молочної залози з HER2-гіперекспресією HLX02 , Препарат, що досліджується; ГЕРЦЕПТИН®, Препарат порівняння; Доцетаксел, Препарат базової терапії 30.08.2017 03.02.2017 Запланована - 70; 28.08.2017 Запланована - 180 03.02.2017 Запланована - 608
EMR 100070-005 Merck KGaA, Німеччина недрібноклітинний рак легені Авелумаб (Anti-PD-L1; MSВ0010718C), Препарат, що досліджується; Пеметрексед (Alimta) [Pemetrexed (ALIMTA)], Препарат порівняння; Карбоплатин [Carboplatin], Препарат порівняння; Цисплатин [Cisplatin], Препарат порівняння; Гемцитабін [Gemcitabine], Препарат порівняння; Паклітаксел [Paclitaxel], Препарат порівняння 19.12.2017 13.06.2017 Запланована - 28; 09.11.2017 Запланована - 105 13.06.2017 Запланована - 1095
D419CC00002 AstraZeneca AB, Sweden пацієнти з нерезектабельним гепатоцелюлярним раком Дурвалумаб (Durvalumab), Препарат, що досліджується; Тремелімумаб (Tremelimumab), Препарат, що досліджується; Нексавар® (Сорафеніб), Препарат порівняння 22.12.2017 05.09.2017 Запланована - 100 05.09.2017 Запланована - 1600
CO-338-043 Clovis Oncology, Inc., США Рецидивний епітеліальний рак яєчників низької диференціації, рак фалопієвих труб або первинний рак очеревини, що характеризується мутацією гена BRCA Рукапаріб, Препарат, що досліджується; Рукапаріб, Препарат, що досліджується; Рукапаріб, Препарат, що досліджується; Карбоплатин, Препарат порівняння; Цисплатин, Препарат порівняння; Гемцитабін, Препарат порівняння; Паклітаксел, Препарат порівняння 11.04.2017 17.11.2016 Запланована - 105 17.11.2016 Запланована - 345