Підсумки Акціі «Дні профілактики та раннього виявлення патології шийки матки і грудної залози 2017»
  З 9 до 23 жовтня 2017 року у Львівській області відбулась акція «Дні профілактики патології шийки матки і грудної залози у жінок» (підстава: розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 07.02.2012 року за № 54/0/5-12 «
Про проведення масових акцій з профілактики захворювань у Львівській області» та наказ Департаменту ОЗ ЛОДА від 27 січня 2017 року №46 « Про проведення у 2017 році масових акцій з профілактики захворювань у Львівській області»)
 
Жіночі консультації були забезпечені щіточками та гінекологічними наборами, отриманими  рамках проекту «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області» для якісного обстеження жінок.
У містах і районах області:
-           проведено семінар на базі ЛДОРЛДЦ для акушер-гінекологів
-          проведені розширені медичні ради,  наради керівників всіх ланок акушерсько-гінекологічної служби;
-          підготовлені і надруковані статті про рак шийки матки та рак грудної залози у  районних газетах;
-          поновлена наочна агітація у вигляді буклетів ;
-          проведені телепередачі про хід Акції ;
-          в ході Акції проведено конференції у 4 районах області(відповідно до плану):
-          Жовківський район
-         Яворівський район
-         Жидачівський район
-         Сколівський район
-          згідно графіків проведені виїзди акушер-гінекологів на ФАПи.
Під час Акції було оглянуто з приводу ранньої діагностики раку шийки матки 53107 жінок (у 2012 році 51176  жінок, 2013 рік- 52904 жінки; 2014р. -52905 жінок; 2015 році -52935 жінок, 2016 рік -52960 жінок).
Відсоток неінформативних мазків становить від 0,3% до 5,6 %; середній відсоток неінформативних мазків -  2,4%.
       Серед оглянутих виявлено цитологічно 559 випадків патології, що становить 1% від всіх оглянутих. Цитологічно рак виявлено у 35 жінок (з них 15 жінок обстежено в онкоцентрі), підозра на рак – 25 жінок ( з них 5 жінок  -скеровано та обстежено в онкоцентр), важких дисплазій – 77 жінок (11 жінок скеровано та обстежено в онкоцентр), легких дисплазій – 422 жінок ( з них 42 –скеровано та обстежено в онкоцентр).
На прийомі у мамолога за час Акції проконсультовано 441 жінку, скеровано на стаціонарне лікування 14 хворих із злоякісними утворами, з яких 9 вже розпочало лікування.
Обстежено на мамографах 1277 жінок.
На консультації в онкогінекологів прийнято 193 хворих, з яких скеровано на стаціонарне лікування 13 хворих з підозрою на злоякісний процес і вони розпочали планове дообстеження та лікування.
Взято на диспансерний облік 559 жінок з цитологічною та  візуально виявленою патологією шийки матки.