Графік атестації лікарів Львів на 2017 рік згідно наказу ДОЗ ЛОДА №123 від 17.02.17 PDF Друк
24.02.17 р.                          - Психіатри, психотерапевти, наркологи
02.03.17 р.                          - Анестезіологи. Медицина невідкладних станів
03.03.17 р.                          - Організація і управління охороною здоров'я
09.03.17 р.                          - Лабораторна діагностика
10.03.17 р.                          - УЗД, ФД, рентгенологи ендоскопісти
16.03.17р.                           - Педіатри, неонатологи
17.03.17 р.                          - Невропатологи, нейрохірурги
23.03.17 р.                          - Акушерство-гінекологія. Онкогінекологія
24.03.17 р.                          - Загальна практика - сімейна медицина. Лікарі терапевтичного профілю
30.03.17 р.                          - Стоматологічний профіль
31.03.17 р.                          - Ортопеди-травматологи, Хірургічний профіль. Онкологи
06.04.17 р.                          - Вузькі дитячі спеціалісти
20.04.17 р.                          - Отоларингологи
21.04.17 р.                          -Урологи
27.04.17 р.                          - Інфекціоністи, фтизіатри, дерматовенерологи
04.05.17 р.                          - Офтальмологи
18.05.17 р.                          - Лікарі санітарного профілю
19.05.17 р.                          - Організація і управління охороною здоров'я
01.06.17 р.                          - Стоматологічний профіль
02.06.17 р.                          - Ортопеди-травматологи. Хірургічний профіль. Онкологи
08.06.17 р.                          - Педіатри, неонатологи
09.06.17 р.                          - Акушер-гінекологи, онкогінекологи
15.06.17 р.                          - Лабораторна діагностика
16.06.17 р.                          - Вузькі дитячі спеціалісти
22.06.17 р.                          - Анестезіологи. Медицина невідкладних станів
23.06.17 р.                          - Невропатологи, нейрохірурги. Патанатоми, судмедексперти
29.06.17 р.                          - УЗД. ФД, рентгенологи, ендоскопісти
30.06.17 р.                          - Терапевтичний профіль. Загальна практика – сімейна медицина
04.07.17 р.                          - Психіатри, наркологи, психотерапевти
21.09.17 р.                          - Акушерство та гінекологія
22.09.17 р.                          - Хірургічний профіль. Онкологи
28.09.17 р.                          - Стоматологічний профіль
29.09.17 р.                          - Анестезіологи. Медицина невідкладних станів
05.10.17р.                           - Вузькі дитячі спеціалісти
06.10.17 р.                          - Лабораторна діагностика
12.10.17р.                           - Невропатологи, нейрохірурги
13.10.17р.                           - УЗД, ФД, рентгенологи, ендоскопісти
19.10.17р.                           - Педіатри, неонатологи
20.10.17 р.                          - Отоларингологи. Дерматовенерологи
26.10.17р.                           - Загальна практика - сімейна медицина
02.11.17р.                           - Терапевтичний профіль
03.11.17р.                           - Офтальмологи
09.11.17р.                           - Організація і управління охорони здоров'я
10.11.17р.                           - Лікарі санітарного профілю
23.11.17р.                           - Урологи
28.11.17р.                           - Ортопеди-травматологи
30.11.17р.                           - Психіатри, психотерапевти, наркологи
01.12.17р.                           -Хірургічний профіль. Онкологи
07.12.17 р.                          - Акушерство та гінекологія, онкогінекологія
08.12.17р.                           - Лабораторна діагностика
12.12.17р.                           - Анестезіологи. Медицина невідкладних станів
14.12.17р.                           - Дитячі вузькі спеціалісти
15.12.17                              - Невропатологи, нейрохірурги. Патанатоми, судмедексперти
21.12.17р.                           - Терапевтичний профіль. Загальна практика – сімейна     медицина
22.12.17 р.                          - Отоларингологи. Дерматовенерологи. Фтизіатри. Інфекціоністи
26.12.17р..                          - Педіатри. Неонатологи
28.12.17 р.                          - УЗД, ФД, рентгенологи, ендоскопісти
29.12.17 р.                          - Стоматологічний профіль

 
Перелік необхідних документів для подання в Атестаційну комісію Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації ( згідно Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 02Л0.2015р. № 650).

1).Заява лікаря у довільній формі;
2). Звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником установи, в якій лікар працює ( фізичні особи підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, звіт затверджують особисто);
3). Заповнений атестаційний листок;
4).Свідоцтво вищого медичного навчального закладу про складання іспиту зі спеціальності після проведення передатестаційного циклу ( на присвоєння кваліфікаційної категорії);
5).Копії документів: диплома, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії ( за наявності).
 Лікарі, які змінювали місце роботи за останні роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих закладів.
У звіті довільної форми обсягом не більше 10 сторінок друкованого тексту лікар викладає основні функції та особливості його професійної діяльності, показники роботи, передбачені статистичними формами, їх аналіз тощо.