Найбільші досягнення в лікуванні раку у 2012 році PDF Друк

  Я.В.Шпарик підготував доповідь та ознайомив лікарів Львівського онкоцентру

2 січня 2013 р.

 

(подано у скороченому варіанті – 5 найбільших досягнень в онкології у 2012р.)

Повний текст можна прочитати (15 найбільших досягнень в онкології у 2012р.):

             У вигляді PDF http://www.cancerprogress.net/cca

             Публікація Journal of Clinical Oncology, www.jco.org

         Вже восьмий звіт ASCO про найбільші досягнення року у клінічній онкології

         Вибрано 15 найважливіших повідомлень на авторитетних конференціях і публікацій у найрейтинговіших журналах

         Робота проводилася спеціальним комітетом (21 онколог)
 

1.      Підтримуюча терапія Леналідомідом затримує рецидив множинної мієломи після трансплантації стовбурових клітин

              Два плацебо-контрольованих фази III дослідження показали, що леналідомід (REVLIMID®) може затримувати рецидиви мієломи

              У середньому, пацієнти мали рецидив після 41-46 міс на терапії леналідомідом порівняно з 23-27 місяців з плацебо           

2.      Нове «озброєне» антитіло покращує виживанння при HER2-позитивному метастатичному раку грудної залози

a.             Рандомізоване фази III дослідження показало, що експериментальний препарат під назвою T-DM1 перевершує поточний стандарт терапії метастатичного, HER2-позитивного раку грудної залози, який стійкий до трастузумабу. Збільшення 2-річного виживання з 47% до 65%

b.            T-DM1 є "розумною бомбою", що складається з трастузумабу, пов'язаного з цитостатиком DM1

c.             У листопаді 2012 р. FDA надано пріоритетний розгляд для T-DM1  

3. Два антиHER2-спрямованих препарати ефективніші, ніж один у першій лінії терапії

            Дослідження фази III показали, що поєднання трастузумабу (Herceptin®) і доцетакселу (Таксотер®) з пертузумабом (PERJETATM) може подолати або відкласти прогресування терапії трастузумабом у пацієнтів з HER2-позитивним раком грудної залози

            FDA затвердила пертузумаб в поєднанні з трастузумабом і доцетакселом у червні 2012 року для першої лінії у пацієнтів із метастатичним HER2-позитивним раком грудної залози

4. Додавання таргетної терапії до інгібітора ароматази затримує прогресування захворювання в постменопаузі гормонпозитивного раку грудної залози

            Дослідження III фази показало, що інгібітор ароматази екземестан (Аромазин®), а також еверолімус (Afinitor®), затримують прогресування захворювання на шість місяців у порівнянні з екземестаном плюс плацебо

            FDA затвердила еверолімус у липні 2012 р. для лікування деяких жінок з раком грудної залози

5.                  Поєднання передопераційної хіміотерапії і променевої терапії подвоює загальне виживанння при раку стравоходу і гастроезофагеального зєднання

             Дослідження III фази показало, що передопераційне лікування карбоплатином (Paraplatin) і паклітакселом (Абітаксел) в комбінації опроміненням з наступною операцією продовжило медіану загального виживанння з 24 до 49 місяців порівняно з лише хірургічним лікуванням

            Ці дані, імовірно, можуть змінити стандарт лікування для більшості пацієнтів раків стравоходу і шлунково-стравохідного з’єднання.